CRISKÖR
index » a projekt
Célok

A „Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR)” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

A projekt fő célja a Kettős-, illetve a Fekete és a Fehér-Körös folyók által érintett 30 román és magyar település térségében jelen lévő környezetkárosító tevékenységek számbavételével és értékelésével a jövőbeli fenntartható környezethasználati és természetvédelmi cselekvésekre javaslatok kidolgozása.A projekt legfontosabb célcsoportjai az érintett települések lakossága, és gazdálkodói.

A projekt eredményei révén – a térségben élők életminőségének javításán túl - hozzájárul a települési környezeti programok kidolgozásához, térségi (mikrotérség, megye, régió) környezet-és természetvédelmi, valamint területfejlesztési programok, stratégiák, továbbá területrendezési tervek elkészítéséhez. 

Projekttérség

A vizsgálatok területileg a Fekete- és Fehér Körösök által érintett települések 176.000 hektárt érintő közigazgatási határain belül folytak.

Az érintett települések Romániában

 • A Fehér-Körös mentén
  • Ineu (Ineu és Mocrea)
  • Sicula (Sicula, Cherelus és Gurba)
  • Zaránd (Zaránd és Cintei)
  • Chisineu Cris (Chisineu Cris és Nádáb)
  • Pilu (Pilu és Varsand)
 • A Fekete-Körös mentén
  • Batar (Batar, Arpasel, Talpos és Taut)
  • Avram (Avram Iancu, Ant és Tamasda)
  • Misca (Misca, Vanatori, Zerindu Mic és Satu Nou)
  • Zerind (Zerind és Neagra)

Magyarországon

 • A Fekete-Körös mentén: Sarkad,
 • A Fehér-Körös mentén: Gyula,
 • A Kettős-Körös mentén: Doboz, Békés, Mezőberény és Köröstarcsa
Partnerek

A projektet vezető intézménye a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztálya, romániai partnere a Környezetipari Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Intézet (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Ecologie Industriala - ECOIND).

Tevékenységek

Elsődleges feladat azoknak a társadalmi tevékenységeknek a feltárása, amelyek valamilyen környezeti kockázattal járnak a térségben, mindenekelőtt a Körösök völgyében, illetve a szennyezés mértékének tudományosan megalapozott értékelésével e tevékenységek hatásainak csökkentését megvalósító eljárások javaslata.

A környezetszennyező tevékenységek minőségi és mennyiségi kataszterezése, a lakosság környezeti tudatosságának felmérése, valamint egy tudományosan megalapozott hatástanulmány és a várható környezeti kockázatok felbecslése olyan cselekvési terv elkészítését alapozza meg, amelynek elsődleges célja a természetföldrajzilag egységes táj eltartó képességének megőrzése.